De pårørende bidrar med stor verdiskapning.

De pårørende bidrar med stor verdiskapning.

I kommunene estimeres det at pårørendes innsats utgjør nær 50 % av all omsorgen som ytes.

Pårørende og familieomsorg  tilsvarer årlig rundt 110.000 årsverk (SSB) i ubetalt omsorg.

De sparer dermed samfunnet for minst 40 milliarder kroner om vi skulle vurdert mot ren lønnskompensasjon.

Dette er antagelig et forsiktig anslag.

 

Å ta vare på pårørende og legge til rette for et bedre arbeidsliv for de som skal kombinere jobb og omsorg

er et av de områder vi må forbedre for fremtiden.

Legg igjen et svar