På tide å samle trådene i en Nasjonal strategi for pårørende og familieomsorg

På tide å samle trådene i en Nasjonal strategi for pårørende og familieomsorg

publisert i Politikk, Verdiskaping | 4

I stortingsperioden vi nå går inn i må regjeringspartiene ta på alvor de mange pårørende og den uformelle omsorgen de yter i det norske samfunnet. Rundt 800 000 personer er til enhver tid i en situasjon at de hjelper en eller flere syke eller eldre i egen familie eller omgangskrets. Verdien av disse rundt 110 000 årsverkene er formidabel, vi er forsiktige om vi anslår dette til rundt 40 milliarder kroner om vi bare sammenlikner mot lønnskompensasjon.

Mange pårørende og familier står i svært krevende situasjoner i lang tid. Vi kan forvente at dette vil øke i takt med aldrende befolkning, lavere fødselstall og mangel på nok helsepersonell i kommunene. I tillegg skjer det endringer til hjemmebasert omsorg, noe som gjør at habilitering og rehabilitering samt oppfølging og koordinering i større og større grad overlates til kommunene.

 

De fleste politiske partier hadde i ulik grad forslag til forbedringer for ulike grupper av pårørende inne rus og psykisk helse, eldreomsorg, barn som pårørende og pårørende til ulike somatiske sykdommer og tilstander. Høyre har selv lovet en nasjonal strategi for pårørende (hoyre.no 17.8.2017).

Pårørendealliansen har derfor helt klare forventninger til en regjeringserklæring som nå knyter sammen de mange ulike føringer som har kommet fra NOU 2011: Innovasjon i omsorg og til Veileder for pårørende i helse og omsorgstjenesten 2017, samt de siste lovendringer og forskrifter. Vi har en helt fersk lovendring fra 1.september innen psykisk helsevern som kan medføre enda mer ansvar for familie og pårørende.

Det er behov for et overordnet og koordinerende arbeid for å få til gode løsninger med tanke på at pårørende er parter i pasient og brukeres liv, at de har ulike ressurser og er i ulike livsfaser.

Vår klare forventning er at det raskt iverksettes arbeid med en Nasjonal strategi for pårørende og familieomsorg som arbeider med og peker på områder hvor det trengs endringer og forbedringer. Dette gjelder for disse viktige hovedområdene:

 • Barn og unge som pårørende – hvordan ivaretas de i skole og utdanningsløp
 • Gjennomgang av rettigheter og ansvar
 • Arbeidslivet – hvordan får vi til et pårørendevennlig arbeidsliv
 • Økonomiske støtteordninger
 • Samarbeidet med helsetjenester
 • Støtteordninger for pårørende som gir veiledning, informasjon og opplæring
 • Avlastninger og hjelpetilbud
 • Forbedring og forenkling av ulike prosesser mange pårørende må gjennom på relevante områder i kommune, forvaltning og spesialisthelsetjeneste
 • Forskning og kompetanse
 • Benchmarking mot andre land i samme situasjon og med lignende utfordringer

Våre løsninger i velferdsstaten må moderniseres til nye tider og familieutfordringer. Vi trenger alle i arbeid samtidig med at vi trenger pårørendes og familiers innsats, uten at de går til grunne av å være dobbeltarbeidende .

Tiden er inne – vi har ikke råd til å vente lenger. Det grønne pårørendeskiftet må komme nå!

Vi trenger et "grønt" skifte i pårørendepolitikken!

4 svar

 1. Elisabeth Unneberg Sundøy
  | Svar

  Veldig viktig at ordninger kommer i gang. Trenger konkrete svar på rettigheter og hjelpeinstanser, og lovfestede rettigheter må være statlige og ikke overlatt kommunene. Hjelp og tildeling av ulike hjelpeordninger må ikke være avhengig av ulike kommuneansattes skjønn.

  • Anita Vatland
   | Svar

   Vi har tro på det samme, alt som kan tolkes lokalt gir for mage ulikheter er vår erfaring.

 2. Edith Solheim
  | Svar

  Det er ikke enkeit å være stelle for en mye eldre mann ,der kan gå på nervene løst,har mistet mye kontakt med andre folk

  • Anita Vatland
   | Svar

   Takk for melding, det er lett ¨å forstår at du har strevet mye! Håper du nå har det bra og ivaretar deg selv, alt godt!

Legg igjen et svar