Pårørendenyheter

nyhetsbrev 1-2017

Et aktivt halvår!

Vi ønsker å gi dere noen høydepunkter fra første halvår 2017. Et av våre arbeidsmål har vært å synliggjøre hva pårørende gjør, hvordan de har det og hvordan det påvirker dem.
Styret i Parorendealliansen med ministrene
Styret i Pårørendealliansen sammen med helsebyråd Inga Marte Thorkildsen og helseminister Bent Høie på Litteraturhuset i Oslo 31.03.17
31. mars ble hovedfunn fra Pårørendeundersøkelsen 2016 lansert på Litteraturhuset i Oslo. Nærmere 100 inviterte fikk ta del i resultatene med Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Byråd for eldre, helse og sosialtjenester i Oslo Inga Marthe Torkildsen i spissen, samt mange andre fra organisasjoner, arbeidsliv og ulike deler av forvaltning.

Pårørendeundersøkelsen 2016

Via epost og sosiale media gjennomførte vi en spørreundersøkelse for pårørende i perioden 1. desember 2016 til 31. januar 2017. Med hele 3127 svar fikk vi et meget godt utgangspunkt for å finne ut hvordan pårørende har det.

Det ble dessuten sendt inn nærmere 5000 kommentarer, så det er mange som hadde mye på hjertet!
PU 2016 hvem gir de omsorg til

De viktigste funnene

 • 6 av 10 bor sammen med den de er pårørende til.
 • 1 av 4 er pårørende til 2 eller flere personer.
 • Mange opplever at de har arbeidsoppgaver som:
  - psykolog
  - praktisk hjelper
  - sykepleier
  - advokat
  - sosionom
  - taxisjåfør
 • Over 50% hjelper til mellom 1-10 timer i uka.
 • 25% hjelper 30 timer eller mer, det tilsvarer en stilling på 80% eller mer.
 • Det er like mange som er pårørende til psykisk syke som til fysisk syke (45%).
 • Pårørende er mest bekymret for:
  - hvordan det å være pårørende påvirker familien
  - at de ikke får nok hjelp
  - å bli stresset av jobb og omsorgsansvar
  - økonomi eller egen helse
 • Mange pårørende setter etter en tid seg selv sist og får dårlig helse, dårlig søvn, føler seg konstant stresset og blir sosialt isolert.
 • Det er stressende å være i jobb og kombinere med omsorg. Mange faller utfor, bruker opp egenmeldinger og sykemeldinger og blir uføre eller langtidssykemeldt.
 • Høyeste ønske – Bedre koordinerte tjenester tilpasset den enkeltes familie!

Foredrag og informasjon

Mange ønsker å høre hva Pårørende-undersøkelsen viste og om ulike aspekter ved det å være pårørende.

Vi har i første halvår fått bidra med kunnskap og innspill i store og små forsamlinger:
 • Toppmøte psykisk helse
 • Seniorsaken
 • Avdelingsmøte i Nasjonalforeningen
 • Ulike pasientorganisasjoner
 • Helsekonferansen 2016
 • Overfor politikere i Storting og landsmøter
Høsten 2017 kommer vi også til å være synlige og har mange oppdrag allerede.

Ønsker du å booke oss til foredrag eller å delta i debatter?

Ny veileder for pårørende

Denne veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende.

Helsedirektoratet har laget denne i samarbeid med pasient- og pårørende-organisasjoner. Veilederen gir tydelige føringer for samarbeid, ansvar og hvordan følge opp pårørende. Den har eget kapittel om Barn som pårørende.
Pårørendeveileder

Norges beste Pårørendekommune?

Flere organisasjoner og fagmiljøer har gått sammen om å starte arbeidet for å finne gode eksempler som andre kan bli inspirert av. Pårørendealliansen er med i juryen.

Beste kommune vil bli synliggjort og hedret av Helseminister Bent Høie på Pårørendekonferansen 13.-14. november 2017.
Pårørendedagen

Skal dere arrangere Pårørendedagen 22. september?

Pårørendealliansen ønsker at pårørende skal ha en egen dag hvor de selv kan lage arrangementer og aktiviteter som er til nytte og glede.

Vi tar initiativ til en slik dag i hovedstaden og vil snart komme med program.

Vil du/dere lage noe lokalt? Vi vil gjerne høre fra dere som tenker å arrangere. Bruk skjemaet for å få/gi tips …

Sees vi på Arendalsuka?

Arendalsuka 2017
Vi er med i debatten:

"Omsorg for døende - privat eller offentlig ansvar?"

Arrangør: Hospiceforum Norge
Tid: 17. august kl 10:00-11:00
Sted: Thon Hotel Arendal

Ellers suser vi rundt på aktuelle debatter og foredrag og stiller vanskelige spørsmål om pårørende hvis vi får mulighet...

Fortsatt god sensommer!

Beste hilsen fra oss i Pårørendealliansen

Blomster i skjønn forening
facebook twitter
MailPoet