Som en frittstående paraplyorganisasjon, som skal ivareta pårørendes interesser og rettigheter uavhengig av hvem man er pårørende til, opptar vi alliansepartnere fra:

  1. frivillige og ideelle pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner
  2. norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner
  3. arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner
  4. offentlige instanser og etater
  5. private bedrifter og stiftelser

Forutsetning for partnerskap er at man støtter opp under Pårørendealliansen sin visjon og formål.

Vilkår for partnerskap og kontingent er utarbeidet av styret.

Pårørendealliansen kan etter etisk utarbeidede retningslinjer, motta sponsorstøtte og annen støtte til drift og arrangementer uten gjenytelser. Dersom du, din bedrift eller organisasjon ønsker å støtte oss, kan du lese mer om dette på siden Støtt oss.


Registreringsskjema