Hvordan du kan støtte Pårørendealliansen?

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som ivaretar pårørendes interesser og rettigheter. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Er du eller din organisasjon opptatt av hvordan pårørende har det og hvordan situasjonen deres kan forbedres, så kan du/dere støtte vårt arbeid:

Ta kontakt med oss for å høre om hva vi kan trenge eller bruk kontaktskjemaet og send oss en forespørsel.

Kontonr: 6012 05 75387

Org.nr.: 914 408 075


Send forespørsel