Vi er alle pårørende til noen i juridisk forstand. Men når BLIR vi pårørende som yter hjelp og bistand til den som trenger det, så det påvirker også vårt eget liv – er du en pårørende og aktiv uformell omsorgsgiver.