Hva skjer med ulike sider av livet når vi blir pårørende?

800 000 mennesker er til enhver tid pårørende i Norge, og sammen yter de rundt 100 000 årsverk i form av uformell omsorg (SSB).

Noen blir pårørende brått, mens andre opplever at det utvikler seg over tid. Men det som gjøres frivillig av en stor gruppe mennesker overfor andre som trenger dem, er uvurderlig.

Samfunnet er helt avhengig av denne innsatsen

Selv om den formelle omsorgen i Norge er godt utbygd, er det kanskje særlig de som havner mellom to stoler som opplever at den ikke alltid strekker til.

Pårørende kan fortelle mange historier. Det de ofte sier er ikke at det er selve omsorgen som er krevende, men «alt det andre».

Eksempler på dette er:

  • Forholdet til og samarbeid med kommune og helsepersonell
  • Finne informasjon og bli informert
  • Få hjelp til  å takle en ny hverdag eller et liv som går i bølgedaler
  • Å ta vare på seg selv, sin egen helse og forholdet til andre viktige personer
  • Påvirkning på arbeidssituasjon og økonomi med langvarig tyngende omsorgsoppgaver
  • Barn og unge som pårørende, som ikke får den hjelp og støtte de behøver

Pårørendealliansen vil rette søkelyset mot denne problematikken og mer fordi vi synes det er feil når personer som frivillig vil hjelpe andre, blir sykemeldt, ekskludert, oversett, økonomisk skadelidende (utover rimelig kompensasjon) og tatt for gitt.

«NOU 2011-11 Innovasjon i omsorg» sier at det er behov for en ny pårørendepolitikk.

Pårørende skal bli synliggjort, informert, inkludert, avlastet, vist flekibiltet og gitt opplæring og veiledning.

Nå setter vi i gang arbeidet med å virkeliggjøre det.

Pårørendehistorier

Er det lov å være lei?

På tampen av ferien har vi fått denne – kanskje flere kjenner seg igjen? » Er det lov å være lei? …drittlei…..lei av å være den sterke, den som holder koken, som er limet, som informerer, som pleier, som jobber….. Lei … Les mer…

2 comments

Pårørendevennlig arbeidsplass – koster mest velvilje?

Her er min historie: Min mann fikk hjerneblødning i april 2015 bare 39 år gammel. Jeg var 37 år gammel jobbet som lærer ved X skule og hadde omsorg for 4 barn. Utfallene etter blødningene ble mange og komplekse. I … Les mer…

1 comment
Isbjørn på isflak

Mitt nye liv og jobbliv

Min mann fikk blodpropp i venstre hjernehalvdel i februar 2015. Han var da kun 58 år gammel. Dette var en mann i full jobb, idrettsmann som aldri har røkt og som heller ikke hadde andre risikofaktorer for å få slag.  … Les mer…

0 comments