Styret i Pårørendealliansen

Lidenskapelig opptatt av og aktive pådrivere i utformingen av pårørendepolitikk i Norge.

Anita Vatland

Styreleder Pårørende og styremedlem i Pårørendeaksjonen – for en verdig eldreomsorg.

Anne Grethe Terjesen

Styremedlem Pårørende, vernepleier og tidligere leder av LPP – Landsforeningen for pårørende innen Psykisk Helse

Marius Sjømæling

Styremedlem Pårørende, tok initiativ til å starte BAR i 2009 – Barn av rusmissbrukere

Tommy Skar

Styremedlem Pårørende,

Dina R Thune

Styremedlem