Dette er dagen eller dager med tema om, av og for pårørende, som blir arrangert nasjonalt og lokalt og med mange ulike innfallsvinkler. Det som er felles, er at her skal tema til og for pårørende stå i sentrum!

Derfor tar Pårørendealliansen initiativ til en Nasjonal pårørendedag i Norge, hvor det er pårørende som skal stå i sentrum!

Dato setter vi til 22. september 2017 hvor dette blir arrangert for første gang.

I andre land har de det, for her har mange vært ute før oss. Svenskene har hatt sine «Anhôrigriksdager» i mange år. I år har de det over 2 dager 9.-10. mai.  Danmark arrangerer sin første Pårørendedag nå 2. februar 2017. I mange andre land har de markert Nasjonal Pårørendedag «Carers Day» og mange steder sågar Carers Week.