actis logo

Actis

Actis arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er en paraply for organisasjoner som jobber med rusfeltet. Vi representerer 30 organisasjoner.

Våre medlemmer jobber med ruspolitikk, forebygging, behandling og oppfølging av mennesker som har eller har hatt avhengighetsproblemer, og flere driver med pårørendearbeid.

Actis jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Vår rolle er å være en tydelig stemme og pådriver for en god alkohol-, narkotika- og spillpolitikk, der vi jobber på vegne av våre organisasjoner. Vårt mål er å være en premissleverandør for utformingen av politikken for rus- og spillavhengighetsfeltet i Norge.


Kontaktinfo

Kontaktperson: Mina Gerhardsen, generalsekretær

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo

Telefon: 23 21 45 00

Epost: actis@actis.no

Nettside: www.actis.no