Anita Vatland

Anita Vatland

Styreleder

Pårørende og styremedlem i Pårørendeaksjonen – for en verdig eldreomsorg.