BAR Barn av Rusmissbrukere logo

BAR

BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning, og har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres kunnskap, erfaring, posisjon og stemme i samfunnet.

BAR arbeider for å:

  • Ivareta barneperspektivet med bakgrunn i representantenes erfaringer som barn av foreldre med rusmisbruk
  • Synliggjøre mennesket og barnet bak rusmisbrukerfasaden og de ressursene og mulighetene som ligger der
  • Styrke barn av rusmisbrukere sine rettigheter
  • Synliggjøre barn av rusmisbrukere som en ressurs
  • Jobbe imot endringer i lovverket som gjør rusmidler (alle) mer tilgjengelig

Kontaktinfo

Kontaktperson: Marius Sjømæling, generalsekretær Oslo

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo

Telefon: 47 97 75 65

Epost: post@barweb.no

Nettside: barweb.no