Hjemmesonen et sted å møtes logo

Hjemmesonen

Hjemmesonen ønsker å støtte pårørende til veteraner. Vi er et nettverk for soldat- og veteranpårørende – et sted der pårørende kjenner seg viktig og i sentrum, og får den anerkjennelsen de fortjener.

Vi tilbyr ulike former for støtte til den pårørende, og vi ønsker at nettverket skal skape en trygg god arena for å dele erfaringer og møte andre veteranpårørende. Nettverket vil utvikle seg i tråd med ønsker og behov fra pårørende.


Kontaktinfo

Kontaktperson: Caroline Gundhus Nysted, prosjektkoordinator

Adresse:

Telefon: 948 83 531

Epost: caroline@hjemmesonen.no

Nettsted: hjemmesonen.no

Facebook: @hjemmesonen.no

Twitter: @hjemmesonen