Hospiceforum Norge logo

Hospiceforum Norge

«Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre.»

Omsorg handler ikke om dødshjelp. Det handler om livshjelp.

Tilhengere av aktiv dødshjelp, begrunner sitt syn med at man må få lov til å forlate verden på en verdig måte. Vi spør da; Hva handler verdighet egentlig om?

I våre øyne handler verdighet om mye. Det å bli sett. Det å få den hjelp, og omsorg, man ønsker, og har behov for. Det å bli alvorlig syk. Det å få en uhelbredelig sykdom. – Klart det er tøft ! Det oppstår en krise i livet. Det har vi full forståelse for. Allikevel så skal du ha krav på omsorg og kjærlighet. Til siste slutt.


Kontaktinfo

Kontaktperson: Astrid Rønsen, leder

Adresse:Torggata 32, 2317 Hamar

Telefon: 40 12 02 20

E-post: post@hospiceforum.no

Nettsted: hospiceforum.no