LHL Hjerneslag logo

LHL Hjerneslag

Har du hatt hjerneslag eller er pårørende? Et hjerneslag fører ofte til en ny og annerledes livssituasjon. Slaget kan svekke både den fysiske og psykiske helsen, og by på mange store og små utfordringer i hverdagen.

Derfor er det viktig at fagfolk, pårørende og du som selv er rammet jobber sammen for at skadene etter hjerneslaget blir så små som mulig, og at du blir mindre avhengig av hjelp fra andre.


Kontaktinfo

Kontaktperson: Tommy Skar, Generalsekretær og pressekontakt

Adresse: Storgt. 33 A, 6. etg., 0028 Oslo

Telefon: 22 79 90 00

Epost: tommy.skar@lhl.no

Nettside: lhl.no/lhl-hjerneslag/