Nasjonalforeningen logo

Nasjonalforeningen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid.

Kontaktinfo

Kontaktperson: Dag Steinar Thelle, leder, professor emeritus

Adresse: Oscars gate 36A, 0258 Oslo

Telefon: 23 12 00 00

Epost: post@nasjonalforeningen.no

Nettside: nasjonalforeningen.no

Facebook: @Nasjonalforeningen

Twitter: @Nf_folkehelsen