Ungkreft logo

Ungkreft

Ung Kreft er en selvstendig, landsdekkende organisasjon drevet på frivillig basis av unge som selv har opplevd kreftsykdom. Ung Kreft er tilknyttet Kreftforeningen gjennom en samarbeidavtale, men er en autonom organisasjon med Landsmøtet som høyeste organ.

Foreningen har eget sekretariat som arbeider på oppdrag fra Hovedstyret. Våre medlemmer er kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år, i tillegg til nærstående og pårørende uansett alder.

Ung Kreft har som formål:

  • å arrangere likepersonsaktiviteter sentralt og lokalt
  • å spre kunnskap om unge berørt av kreft
  • å jobbe politisk for å fremme unge berørt av kreft sine interesser

Kontaktinfo

Kontaktperson: Annika Fallsen Huhtala, daglig leder

Adresse: Øvre Vollgate 11, 0358 Oslo

Telefon: 970 78 430

Epost: post@ungkreft.no

Nettside: ungkreft.no

Facebook: @ungkreft

Twitter: @ungkreft

Instagram: #ungkreft