Som en paraplyorganisasjon er et av arbeidsområdene til Pårørendealliansen å være en kunnskapsformidler. Dette gjør vi gjennom å dele det vi vet med andre . Sharing is caring!

Bruk vår kunnskap – hør hva pårørende mener

Pårørendealliansen kan bidra med informasjon og kunnskap på ulike områder, dels via eget sekretariat og dels via å fremskaffe dette via vårt nettverk.

Vi kan bidra ved:

  1. frokostmøter, innledninger, appeller eller oppsummeringer på ulike sektorer
  2. foredrag med ulike tema hva angår pårørende så som felles utfordringer, et pårørendevennlig arbeidsliv,
  3. kurs og foredrag til arbeidsgivere/ledere/Hr som ønsker å lære mer om pårørende og utfordringer i arbeid
  4. kompetanse om tall, fakta, trender og statistikk i  Norge versus andre land
  5. medvirkning med pårørendes utfordringer der hvor det ønskes

Ta kontakt via skjemaet under så vil du høre fra oss!

Forespørsel