Norge trenger pårørende men hva trenger de pårørende selv?

Fakta

  • Rundt 800 000 mennesker er eller blir pårørende i Norge.
  • I kommunene utgjør pårørende nær 50% av omsorgen som gis.
  • Vi yter rundt 100 000 årsverk i uformell omsorg og sparer storsamfunnet for nær 38 milliarder kroner.

Noe blir kompensert gjennom pleiepenger og omsorgslønn, men verdiskapingen er ikke synlig i BNP eller andre steder.

Det vil vi være med og synliggjøre i vårt arbeid!

Mål

Derfor er vårt mål å :

  • synliggjøre hva pårørende og familieomsorgen bidrar med i samfunnet
  • peke på utfordringer, behov og mulige løsninger
  • finne og fremme kunnskap fra internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer
  • bidra til et mer pårørendevennlig arbeidsliv for de som ivaretar syke og eldre
  • anerkjenne og peke på utfordringer som barn og unge som pårørende har
  • samordne og forenkle ulike prosesser som er til hinder for godt samarbeid og som skaper unødvendig byråkrati
  • fremme god helse og gode tilbud for den som er pårørende i krevende omsorgssituasjoner

Siste om – Vi vil